Logo - Cyngor Sir Powys County Council

Cyngor Sir Powys County Council

Ddim yn disgwyl gweld y dudalen hon?

Nid yw'r gweinydd yn gallu deall cais eich porwr gwe.  Efallai eich bod yn ceisio cael mynediad i wasanaeth nad yw bellach ar gael, neu bod nam ar ffurfweddiad y gwe-weinydd.

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i ymweld â gwefan gyhoeddus Cyngor Sir Powys.

Not expecting to see this page?

The server was not able to recognise your browser's request.  You may be trying to access a discontinued service, or there could be an error with the server's configuration.

Please click the following link to visit the Powys County Council public web site.